Основни суд у Брусу

Адреса: Мике Ђорђевића бб, 37220 Брус
Председник суда: Љиљана Станковић
Телефон: 037/825-190 
Е-пошта: uprava@br.os.sud.rs

Судска јединица Александровац 
Адреса: 29. новембар бб 
Телефон: 037/3552-416​

sud

©