Osnovni sud u Brusu

Adresa: Mike Đorđevića bb, 37220 Brus
Predsednik suda: Ljiljana Stanković
Telefon: 037/825-190 
E-pošta: uprava@br.os.sud.rs

Sudska jedinica Aleksandrovac 
Adresa: 29. novembar bb 
Telefon: 037/3552-416

sud

©