Viši sud u Beogradu

Adresa: Sedište Višeg suda u Beogradu (krivična i građanska odeljenja) – ul. Savska br. 17a, 11000 Beograd

Predsednik suda: v.f Dragan Milošević ​

Telefon: 00 381 11 745 1515

Faks krivičnih odeljenja: 00 381 11 745 1493

E-mail: uprava@bg.vi.sud.rs  -  ISKLjUČIVO ZA KOMUNIKACIJU IZMEĐU DRŽAVNIH ORGANA

OBAVEŠTAVAMO GRAĐANE DA JE OD 08.10.2020.GODINE OTVORENA MAIL ADRESA ZA DOSTAVU ELEKTRONSKOG PISMENA SNABDEVENIM KVALIFIKOVANIM ELEKTRONSKIM POTPISOM elektronski.podnesak@bg.vi.sud.rs

Veb sajt: www.bg.vi.sud.rs 


Žiro račun-depozit: 840-238802-67
Žiro račun-sudske takse: 840-29584845-11
Žiro račun-troškovi krivičnog postupka i paušala: 840-29558845-23
Radno vreme Višeg suda u Beogradu: 07:30 - 15:30
Predavanje pismena: 08:00 - 15:30
Razgledanje spisa i traženje informacija: 09:00 - 13:00

 

Posebna odeljenja Višeg suda u Beogradu
Adresa: Ul. Ustanička br. 29, 11000 Beograd
Telefon (Posebna odeljenja): +381 11 30-82-514
Faks posebnih odeljenja: +381 11 30-82-780​

sud

©