Viši sud u Beogradu

OBAVEŠTENjE​

Zbog predstojeće rekonstrukcije zgrade „Palata pravde“, u ulici Savska br. 17a, sva odeljenja Višeg suda iz Palate pravde, od 5.septembra 2016.godine, nalaziće se na adresi ul. Katanićeva br. 15.

Adresa: Privremeno sedište krivičnih odeljenja - ul. Katanićeva 15, 11000 Beograd
Predsednik suda: Aleksandar Stepanović
Telefon: 00 381 11 63-54-600
Faks-Palata Pravde: 00 381 11 63-54-951
E-mail: uprava@bg.vi.sud.rs 
Web sajt: www.bg.vi.sud.rs 

Žiro račun-depozit: 840-238802-67
Žiro račun-sudske takse: 840-29584845-11
Žiro račun-troškovi krivičnog postupka i paušala: 840-29558845-23
Radno vreme Višeg suda u Beogradu: 07:30 - 15:30
Rad sa strankama: 08:00 - 15:00
Razgledanje spisa: 09:00 - 14:00​​

​ Građansko odeljenje i odeljenje za rehabilitaciju Višeg suda u Beogradu

Adresa: Ul. Timočka br. 15, 11000 Beograd
Telefon (Građansko odeljenje): +381 11 30-83-419 
Faks građanskog odeljenja: +381 11 30-83-414
​ Posebna odeljenja Višeg suda u Beogradu

Adresa: Ul. Ustanička br. 29, 11000 Beograd
Telefon (Posebna odeljenja): +381 11 30-82-514
Faks p​osebnih odeljenja: +381 11 0-82-780
sud

©