Upravni sud


Adresa: Nemanjina 9, Beograd

Predsednik suda

sudija Radojka Marinković

Telefon: 011/363-5174, 011/360-4606
Faks: 011/363-5285
E-mail: kabinet@up.sud.rs
Web sajt: www.up.sud.rs
Prijemni šalter u sedištu suda: 07:30 - 15:30

Odeljenja suda:

Kragujevac

Adresa: Ulica Slobode broj 4
Telefon: 034/619-6629


Niš
Adresa: Vojvode Putnika bb
Telefon: 018/415-0092

Novi Sad
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 6
Telefon: 021/661-6893

sud

©