Privredni apelacioni sud


Adresa: ul. Nemanjina br. 9, 11000 Beograd
V.F. Predsednik suda: Jasminka Obućina
Telefon:
Centrala: 011/360-4606, 011/360-4607
Tehnički sekretar predsednika suda: 011/363-5094, 011/363-5074
Portparol suda: 011/363-5125, 064/634-3177
Sekretar suda: 011/363-5076
Sudska pisarnica: 011/363-5121, 011/363-5120, 011/363-5139, 011/363-5140, 011/363-5105
Prijemno odeljenje: 011/363-5001, 011/363-5002
Faks: 011/363-5142
E-mail: uprava@pa.sud.rs
Web sajt: www.pa.sud.rs
Tekući račun: Budžet Republike Srbije 840-1620-21
Radno vreme: 07:30 - 15:30
sud

©