Prekršajni apelacioni sud


Adresa: Katanićeva 15, Beograd
Predsednik suda: Leonida Popović
Portparol suda: Jasmina Pavlović
Telefon: +381 11 6352-900
Faks: +381 11 6352-900
E-mail: uprava@pkap.sud.rs
W​eb sajtwww.pkap.sud.rs
Rad sa strankama: predsednik suda Leonida Popović.
Radno vreme: 07:30 - 15:30.
Stranke i njihove punomoćnike prima predsednik suda svakog četvrtka od 10:00 do 13:00 časova.
Za davanje informacija strankama i njihovim punomoćnicima o predmetima zadužena je Gordana Despotović, upravitelj pisarnice.

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Kragujevac

Adresa: Kneza Mihaila 2, Kragujevac
Predsednik odeljenja u Kragujevcu: sudija Barać Dragica
Telefon: +381 34 331-938
Faks: +381 34 331-938
E-mail: visi.prek.sud.kg@gmail.com​

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Niš

Adresa: Vojvode Putnika BB, Niš
Predsednik odeljenja u Nišu: sudija Dragica Milenković
Telefon:  +381 21 4896-100
Faks: +381 18 282-246
E-mail: visi.prek.sud.ni@gmail.com

Prekršajni apelacioni sud
odeljenje Novi Sad

Adresa: Bulevar Oslobođenja 58, Novi Sad
Predsednik odeljenja u Novom Sadu: sudija Mirjana Tukar
Telefon: +381 21 4896-100
Faks: +381 21 523-440
E-mail: visi.prek.sud.ns@gmail.com
sud

©