Osnovni sud u Priboju

Adresa: Vuka Karadžića 28, 31330 Priboj 
Predsednik suda: Jelica Stanić
Telefon: 033/2445-171 ​
E-mail: uprava@pb.os.sud.rs
sud

©