Osnovni sud u Požarevcu

 

Adresa: Trg Stevana Maksimovića br. 1, Požarevac
Predsednik suda: Dobrica Živković
Telefon: 012/544-090, 012/544-091 
Računovodstvo: 012/544-096
Sudska uprava: 012/544-086

Faks: 012/514-086
E-mail: uprava@po.os.sud.rs
Web sajt: www.po.os.sud.rs www.osnovnisudpozarevac.com​
Rad sa strankama, razgledanje spisa, dobijanje traženih informacija i uverenja u odsecima sudske pisarnice vrši se svakim radnim danom od 08:00-14:00 časova.
Predsednik suda prima stranke, bez prethodnog zakazivanja, sredom od 09.00 do 12.00 časova. U slučaju sprečenosti predsednika, stranke istim danima primaju zamenici predsednika ili sekretar suda.

Sudska jedinica u Kučevu
Adresa: Žike Popovića br.31, 12240 Kučevo
Telefon: 012/852-538
Faks: 012/852-679
Rad sa strankama (overa): 8:00 - 14:00
Broj žiro računa za uplatu taksi: 840-29667845-10

sud

©