Osnovni sud u Despotovcu

 

Adresa: Saveza Boraca 71, 35213 Despotovac 
Predsednik suda: mr Jovan Velisavljević
Telefon: 035/611-145
Faks: 035/611-015 
E-mail: uprava@de.os.sud.rs
W​eb sajt: www.os-sud-despotovac.rs

Prijem stranaka: Predsednik prima stranke svakog četvrtka od 12:00 - 14:00 časova.
Rad pisarnice sa strankama je svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.
Telefon za zakazivanje - prijem stranaka: 035/611-145

Broj računa za takse: 840-30634845-86
Broj računa za depozite: 840-436802-95
Broj računa za kazne: 840-30635845-93

 

Sudska jedinica Svilajnac

Adresa: Svetog Save 64, 35210 Svilajnac 
Telefon: 035/312-179
Faks: 035/322-402

Prijem stranaka u Sudskoj jedinici Svilajnac: Zamenik predsednika suda prima stranke petkom 12:00-14:00.
Rad pisarnice sa strankama je svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.
Telefon za zakazivanje - prijem stranaka: 035/312-179

sud

©