Tužba za razvod braka

Tužbom za razvod braka jedan od supružnika zahteva od suda da presudom proglasi prestanak bračne zajednice. Pretpostavka za ovu tužbu je odsustvo saglasnosti u pogledu želje da brak prestane da postoji ili načina na koji će prestati – ako supružnici žele da se razvedu i nemaju nesuglasica oko ostalih pitanja, sudu mogu zajedno da predlože sporazumni razvod.

Porodični zakon svakom supružniku daje pravo na razvod „ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika“.

U slučaju da supružnici imaju jedno ili više zajedničke dece koja su pod roditeljskim staranjem, sud u postupku za razvod braka mora odlučiti o vršenju roditeljskog prava. Supružnik koji pokreće ovaj postupak može u tužbi predložiti način na koji treba urediti čuvanje, vaspitanje i izdržavanje dece i održavanje njihovih ličnih odnosa.

Ovom tužbom se može tražiti i odluka o lišenju roditeljskog prava i merama o nasilju u porodici koje se trebaju primeniti protiv tužene strane.

Deoba zajedničke imovine se rešava u posebnom postupku i ne može biti predmet tužbe za razvod braka.

Tužba za razvod se ne dostavlja tuženom na odgovor.

Gde se podnosi?

Osnovnom sudu na čijem području tuženi ima prebivalište odnosno boravište, ili osnovnom sudu na čijem području su supružnici imali poslednje zajedničko prebivalište.​

Posredovanje između supružnika

Po prijemu tužbe sud će pokušati da u postupku posredovanja između sukobljenih strana postigne njihovo pomirenje, ili ako ono ne uspe, nagodbu o sporazumnom razvodu.

Posredovanje se ne sprovodi ako jedan od supružnika na njega ne pristane, nije sposoban za rasuđivanje, ima nepoznato boravište, ili ako jedan ili oba supružnika žive u inostranstvu.

Postupak po tužbi za razvod braka

U postupku za razvod braka javnost je isključena.

Brakorazvodni postupak koji se tiče i zajedničke dece pod roditeljskim staranjem je hitan i po pravilu će se  sprovesti na najviše dva ročišta. Prvo ročište se zakazuje tako da se održi u roku od 15 dana od dana kada je tužba primljena u sudu.

Brak prestaje danom pravnosnažnosti presude o razvodu.

​Povlačenje tužbe

Tužilac može tužbu samostalno povući do zaključenja glavne rasprave, a ako to želi da uradi posle glavne rasprave potrebna mu je saglasnost tuženog.​
sud

©