Основни суд у Врању​

 
 • Адреса: V Kонгреса бр. 2, Врање
  Председник суда: Драгана Станковић Тасић​
  Телефон:
  Централа суда: 017/423-990
  Секретар суда: 017/422-395 
  Факс: 017/422-395
  Е-mail: uprava@vr.os.sud.rs 
  Веб сајт: www.vr.os.sud.rs 
  Банковни рачун: 840-989621-47 
  Радно време: 07:30 - 15:30 
  Време пријема странака:

  • парнична писарница: 09:00 - 14:00
  • кривична писарница: 09:00 - 14:00
  • извршна писарница: 07:30 - 15:30
  • референт за оверу: 09:00 - 13:30
  • судска управа: 09:00 - 13:00
  • В.Ф. председника суда: четвртком, 10:00 - 13:00
sud

©