Основни суд у Сомбору

 
Адреса: Венац Војводе Степе Степановића 13
Председник суда: Александра Медурић Калчан
Телефон: 025/414-806, 025/412-221
Е-mail: uprava@so.os.sud.rs 
Веб сајт: www.so.os.sud.rs
sud

©