Основни суд у Новом Пазару

 

Адреса: Житни трг бр. 16
Председник суда: Ана Пејчиновић​
Телефон: 020/312-511
Председник: 020/331-270
Факс: 020/331-271
E-mail: uprava@np.os.sud.rs​
Веб сајт: www.np.os.sud.rs

Судска јединица Тутин
Адреса: Кулина Бана 20, 36320 Тутин
Телефон: 020/811-118​​

sud

©