Основни суд у Кикинди

 

Адреса: Светозара Милетића 1, 23300 Кикинда
Председник суда: Наташа Иветић
Телефон: 0230/423-746, 0230/423-015
Факс: 0230/423-015
Е-mail: uprava@ki.os.sud.rs
Веб сајт: www.ki.os.sud.rs
Надлежност (општине за које је суд надлежан): Кикинда, Нова Црња и Чока
Банковни рачун суда: 840-994621-82

Судска јединица у Новом Кнежевцу
Адреса: Цара Душана 2, 23330 Нови Кнежевац

sud

©