Oсновни суд у Горњем Милановцу

 
Адреса: Кнеза Александра Карађорђевића 29, 32300 Горњи Милановац 
Председник суда: Душан Љутић
Телефон: 
Управа суда и факс: 032/710-217
Централа: 032/713-960 и 711-270
Рачуноводство суда: 032/716-615
Е-mail: uprava@gm.os.sud.rs 

Веб сајт: http://www.gm.os.sud.rs/

Председник суда прима странке уторком у периоду од 10-14 часова уз претходну најаву.
Пријем странака у писарници суда радним даном од 7,30 до 15,30 часова.

Број рачуна за таксе : 840-30632845-72
Број рачуна за депозите : 840-435802-88
Број рачуна за новчане казне и трошкове: 840-30633845-79​

sud

©