Апелациони суд у Новом Саду

 

Адреса: Нови Сад, ул. Сутјеска бр. 3
Председник суда: Дарко Тадић​
Телефон: 021/4876-100 
Судска управа: 021/4876-400
Факс: 021/451-045
E-mail: uprava@ns.ap.sud.rs
Веб сајт: www.ns.ap.sud.rs

Ж.Р.: 840-1038621-02

Радно време суда: 07:30 - 15:30
Радно време писарнице: 07:30 - 15:30​
Заказивање пријема странака на телефон: 021/4876-400​

sud

©