Виши суд у Ужицу

Адреса: Наде Матић бр.6, 31 000 Ужице
Председник суда: Радмила Рајић
Телефон:​
Председник суда и судска управа: 031/513-245
Управитељ писарнице: 031/524-276
Парнична писарница: 031/513-105 локал 131
Кривична писарница: 031/513-105 локал 106
Пријемна канцеларија: 031/513-105 локал 109
Факс: 031/513-245 
Е-mail: uprava@ue.vi.sud.rs 
Веб сајт: www.visi-sud-uzice.org.rs 
Време пријема странака: 07:30 - 15:30
sud

©