Виши суд у Суботици

Адреса: 24000 Суботица, ул. Сенћански пут бр. 1
Председник суда: Молнар Ференц
Заменик председника суда: Биљана Стопарић
Телефон: 
Рачуноводство: 024/555-485
Факс: 024/559-170
Централа суда: 024/554-111
Судска управа: 024/555-206, 024/555-317
Факс: 024/559-170
Е-mail: uprava@su.vi.sud.rs
Веб сајт: www.su.vi.sud.rs 
Радно време суда: 07:30 - 15:30
Наменски подрачуни Вишег суда у Суботици: 
840-29580845-80  (новчане казне, трошкови кривичн. поступка, одузета имовинска корист)
840-29606845-68 (судске таксе), 840-260802-27 (рачун депозита)
Пријем странака:
Писарница суда: 07:30 - 15:30
Председника суда и Секретар суда примају странке четвртком од 09:00 до 12:00 часова.​​​
sud

©