Виши суд у Сремској Митровици

Адреса: Светог Димитрија бр.39, 22000 Сремска Митровица 

Председник суда: Биљана Мартиновић Беговић
Телефон: 022/600-100
Факс: 022/600-126​
Е-mail: uprava@sm.vi.sud.rs​
Веб сајт: https://sm.vi.sud.rs 
Председник суда прима странке сваког радног дана од 10:00 до 12:00 часова
Писарница суда прима странке сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часовa

sud

©