Виши суд у Смедереву

Адреса: Трг Републике 2, 11300 Смедерево
Председник суда: Слађана Бојковић
Телефон: 026/4626-666
Факс: 026/4622-165
E-mail: uprava@sd.vi.sud.rs 
Веб сајт: www.sd.vi.sud.rs 
Банковни рачун суда: 840-1620-21
​рачун за уплату трошкова кривичног поступка, паушала и новчане казне: 840-29577845-59, а у одељку “са позивом на број” треба уписати број предмета за који се уплаћује накнада; рачун за уплату судских такси, трошкове фотокопираwа и таксе за признаwе стране судске одлуке: 840-29603845-47
Радно време суда: 07:30 - 15:30
sud

©