Виши суд у Прокупљу

Адреса: XXI српске дивизије бр. 2, Прокупље
Председник суда: Гордана Ђурић​
Телефон и факс: 027/321-667, 027/329-074
Е-mail: uprava@pk.vi.sud.rs
Веб сајт: www.pk.vi.sud.rs 
Жиро рачун-судске таксе: 840-29602845-40; 
Жиро рачун-депозит: 840-256802-96; 
Жиро  рачун-казне и трошкова поступка: 840-29576845-52
Радно време суда: 07:30 – 15:30
Надлежност (општине за које је надлежан): Прокупље, Блаце, Куршумлија, Мерошина и Житорађа​
sud

©