Bиши суд у Новом Саду

Адреса Вишег суда у Новом Саду: ул. Сутјеска број 3, 21000 Нови Сад

Адреса Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду: ул. Булевар Ослобођења број 69а, 21000 Нови Сад

председник суда: Mирослав Алимпић

Телефон централе у ул. Сутјеска број 3: 021/4876-100

Телефон писарнице Вишег суда у Новом Саду у ул. Сутјеска бр.3: 021/4876-455, 021/4876-450, 021/4876-458, 021/4876-449

Телефон писарнице Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Новом Саду: 021/210-7012, 021/210-7013

Телефон за странке: 021/4876-481

Факс суда: 021/521-546

Е-mail суда: uprava@ns.vi.sud.rs

Портпарол суда: Јелена Остојин

Е-mail портпарол суда: pr@ns.vi.sud.rs

Жиро - рачун Вишег суда у Новом Саду:

84029572845-24    новчане казне, трошкови кривичног поступка, одузета имовинска корист  (у позиву на број код уплатног рачуна написати број предмета)

840-295988845-12  рачун судских такси (у позиву на број код уплатног рачуна написати број предмета)

840-252802-68  рачун депозита (у позиву на број код уплатног рачуна написати број предмета)

Радно време: 07:30 – 15:30​

Странке се примају уз обавезно заказивање пријема на телефон 021/4876-481


sud

©