Bиши суд у Новом Саду

​Aдреса: Сутјеска број 3, 21000 Нови Сад
Председник суда: Мр Дарко Тадић
Портпарол суда: Светлана Томић-Јокић
Телефон суда: 021/4876-100​
Телефон суда за странке односно јавност: 021/4876-481
Факс суда за странке односно јавност: 021/521-546
Е-mail суда: uprava@ns.vi.sud.rs
Е-mail портпарола суда: portparol@ns.vi.sud.rs 
Веб сајт: www.ns.vi.sud.rs
Жиро-рачун Вишег суда: 
840-29572845-24 (новчане казне, трошкови кривичн. поступка, одузета имовинска корист)
840-29598845-12 (судске таксе)
840-252802-68 (рачун депозита)
Радно време: 07:30 - 15:30
Странке се примају уз обавезно заказивање пријема на телефон 021/4876-481.​
sud

©