Виши суд у Новом Пазару

Адреса: Житни трг бр.16, Нови Пазар
Председник суда: Изет Суљовић
Телефони:
Централа: 020/314-391
Председник: 020/313-519
Факс: 020 313 266 
Е-mail: uprava@np.vi.sud.rs​
Веб сајт: www.np.vi.sud.rs 

Председник суда прима странке петком од 12:00 до 15:00 часова.

sud

©