Виши суд у Нишу

Ареса: Вожда Карађорђа 23, 18000 Ниш
Председник суда: Драгана Живадиновић​
Секретар суда: Ирена Гушић
Телефон: 018/504-207
Факс: 018/527-678
Е-mail: uprava@ni.vi.sud.rs
Веб сајт: www.ni.vi.sud.rs
Радно време: 07:30 - 15:30
Банковни рачун суда: ​
Редовни рачун: 840-1620-21​
Рачун депозита: 840-250802-54
Рачун казни и трошкова поступка: 840-29570845-10
Рачун судских такси: 840-29596845-95
Рад са странкама:
Председник​ суда прима странке средом од 10:00 до 12:00 часова.
sud

©