Виши суд у Неготину

Адреса: Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин
Председник суда: Драгица Сингуриловић
Секретар суда: Љиљана Мирић
Телефон и факс: +381 19 542366, +381 19 542391
Е-mail: uprava@ne.vi.sud.rs 
Веб сајтwww.ne.vi.sud.rs 
Радно време суда: 07:30 - 15:30
Банковни рачун суда: 
Редован рачун: 840-970621-11
Депозит: 840-249802-47
Казне и трошкови поступка: 840-29569845-03
Судске таксе: 840-29595845-88
Рад са странкама:
Вршилац ф-је председника суда прима странке понедељком, уторком и четвртком после 13 часова.
Радно време писарнице: 07:30 - 15:30
sud

©