Виши суд у Лесковцу

Адреса: ул. Пана Ђукића 13, 16000 Лесковац

Председник суда: Зоран Петрушић 
Телефон:
Централа: 016/250-313 
Судска управа: 016/251-497​
Факс:
Рачуноводство: 016/254-972 
Судска управа: 016/242-158
E-mail: uprava@le.vi.sud.rs
Веб сајт: www.visisudleskovac.rs​
Жиро рачун суда: 840-969621-04
Жиро рачун за таксе: 840-29594845-81
Радно време суда: 07:30 - 15:30

sud

©