Виши суд у Крушевцу

Адреса: Трг косовских јунака број 3, Kruševac
Председник суда: Катарина Бошковић
Бројеви телефона:
Секретар суда: 037/413-671
Судска управа: 037/413-668
Управитељ писарнице: 037/413-678
Шеф рачуноводства: 037/413-648
Факс: 037/429-589
E-mail: uprava@ks.vi.sud.rs
Веб сајтwww.ks.vi.sud.rs


Радно време:
 07:30 - 15:30
Писмена се предају током радног времена.
Пријем странака уторком: од 11:30 до 13:00 часова​​

sud

©