Виши суд у Краљеву

Адреса: Карађорђева бр 5, 36000 Краљево
Председник суда: Биљ​ана Николић
Телефон: 036/313-350 
Факс: 036/333-231 
E-mail: uprava@kv.vi.sud.rs 
Wеб сајтwww.kv.vi.sud.rs

Председник суда прима странке уторком и петком у времену од 13,00 до 14,00 часова. 
Странке, њихови пуномоћници и друга лица која долазе у суд ради тражења обавештења, резгледања и преписивања списа, добијања потврда и сл., примаће се у радно време суда у периоду од 
07:30 до 15:30 часова, сваког радног дана.

Број рачуна за таксе: 840-29592845-67
Број рачуна за депозите: 
840-246802-26
Број рачуна за казне: 
840-29566845-79

sud

©