Виши суд у Крагујевцу

Адреса: Трг Радомира Путника бр. 4, Крагујевац
Вршилац функције Председника суда​: Ђорђе Ристић
Секретар суда: Марина Луковић
Портпарол за штампу: Ивана Обрадовић

Писарница: 034/307-678
Телефон и факс: 034/35-35-93
E-mail: uprava@kg.vi.sud.rs 
Веб сајт: www.kg.vi.sud.rs 
Странке по притужбама прима Председник суда сваке среде у периоду од 10:00 до 12:00 часова.

sud

©