Адреса: Седиште Вишег суда у Београду (кривична и грађанска одељења) – ул. Савска бр. 17а, 11000 Београд

Председник суда: в.ф Драган Милошевић ​

Телефон: 00 381 11 745 1515

Факс кривичних одељења: 00 381 11 745 1493

Е-mail: uprava@bg.vi.sud.rs -  ИСКЉУЧИВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ДА ЈЕ ОД 08.10.2020.ГОДИНЕ ОТВОРЕНА МАИЛ АДРЕСА ЗА ДОСТАВУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПИСМЕНА СНАБДЕВЕНИМ КВАЛИФИКОВАНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОТПИСОМ elektronski.podnesak@bg.vi.sud.rs

Веб сајт: www.bg.vi.sud.rs 


Жиро рачун-депозит: 840-238802-67
Жиро рачун-судске таксе: 840-29584845-11
Жиро рачун-трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29558845-23
Радно време Вишег суда у Београду: 07:30 - 15:30
Предавање писмена: 08:00 - 15:30
Разгледање списа и тражење информација: 09:00 - 13:00

 

Посебна одељења Вишег суда у Београду
Адреса: Ул. Устаничка бр. 29, 11000 Београд
Телефон (Посебна одељења): +381 11 30-82-514
Факс посебних одељења: +381 11 30-82-780​

sud

©