Управни суд

​ 

Адреса: Немањина 9, Београд
Председник суда: Јелена Ивановић
Телефон: 011/363-5174, 011/360-4606
Факс: 011/363-5285
E-mail: kabinet@up.sud.rs
Веб сајт: www.up.sud.rs
Пријемни шалтер у седишту суда: 07:30 - 15:30
Одељења суда:

Крагујевац
Адреса: Кнеза Михајла 2/II
Телефон: 034/617-0031

Ниш
Адреса: Војводе Путника бб
Телефон: 018/415-0092

Нови Сад
Адреса: Булевар Михајла Пупина 6
Телефон: 021/661-6893

sud

©