Привредни апелациони суд​


Адреса: ул. Немањина бр. 9, 11000 Београд
В.Ф. Председника суда: Јасминка Обућина
Телефон:
Централа: 011/360-4606, 011/360-4607
Технички секретар председника суда: 011/363-5094, 011/363-5074
Портпарол суда: 011/363-5125, 064/634-3177
Секретар суда: 011/363-5076
Судска писарница: 011/363-5121, 011/363-5120, 011/363-5139, 011/363-5140, 011/363-5105
Пријемно одељење: 011/363-5001, 011/363-5002
Факс: 011/363-5142
E-mail: uprava@pa.sud.rs​
Веб сајт: www.pa.sud.rs
Текући рачун: Буџет Републике Србије 840-1620-21
Радно време: 07:30 - 15:30
sud

©