Прекршајни апелациони суд


Адреса: Катанићева 15, Београд
Председник суда: Леонида Поповић
Портпарол суда: Јасмина Павловић
Телефон: +381 11 6352-900
Факс: +381 11 6352-900
Е-mail: uprava@pkap.sud.rs
Веб сајт: www.pkap.sud.rs
Рад са странкама: председник суда Леонида Поповић
Радно време: 07:30 - 15:30
Странке и њихове пуномоћнике прима председник суда сваког четвртка од 10:00 до 13:00 часова.
За давање информација странкама и њиховим пуномоћницима о предметима задужена је Гордана Деспотовић, управитељ писарнице.

Прекршајни апелациони суд
одељење Крагујевац

Адреса: Кнеза Михаила 2, Крагујевац
Председник одељења у Крагујевцу: судија Бараћ Драгица
Телефон: +381 34 331-938
Факс: +381 34 331-938
Е-mail: visi.prek.sud.кg@gmail.com

Прекршајни апелациони суд
одељење Ниш

Адреса: Војводе Путника ББ, Ниш
Председник одељења у Нишу: судија Љиљана Милић
Телефон: +381 18 513-663​
Факс: +381 18 282-246
Е-mail: visi.prek.sud.ni@gmail.com

Прекршајни апелациони суд
одељење Нови Сад

Адреса: Булевар Ослобођења 58, Нови Сад
Председник одељења у Новом Саду: судија Мирјана Тукар
Телефон: +381 21 4896-100
Факс: +381 21 523-440
Е-mail: visi.prek.sud.ns@gmail.com
sud

©