Трећи основни суд
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Због предстојеће реконструкције зграде „Палата правде“, у улици Савска бр. 17а, сва одељења Трећег основног суда из Палате правде, од 5.септембра 2016.године, налазиће се на адреси Булевар Михаила Пупина бр. 16.

Адреса: Савска 17а, 11000 Београд
Председник суда: ​в.ф. судија Матија Радојичић​
Телефон: 011/ 2018- 200
Факс: 011/ 3191-599
Е-mail: uprava@treci.os.sud.rs 
Веб сајт: www.treci.os.sud.rs 

Председник суда прима странке сваке среде, осим у случају спречености када се благовремено одређује други термин уз обавештавање странака. 
Пријем странака врше и заменик председника суда и председници судских одељења у унапред утврђеним терминима и у складу са другим обавезама (заказана суђења и др.). 
Судска писарница врши пријем странака сваког радног дана у периоду од 08,00 до 14,00 часова. 
Телефон за заказивање - пријем странака: 011/2018-203

Број рачуна за таксе : 840-30618845-71
Број рачуна за депозите: 840-428802-39
Број рачуна за новчане казне и трошкове: 840-30619845-78​

sud

©