Основни суд у Зрењанину

 
Адреса: Кеј 2. октобра бр. 1, 23000 Зрењанин
Председник суда: Златоје Анкић
Телефон: 023/564-737, 023/564-738, 023/565-963, 023/530-943
Судска управа: 023/564-970
Секретар суда: 023/534-646
Факс: 023/564-970
Е-mail: uprava@zr.os.sud.rs
Веб сајт: http://www.zr.os.sud.rs/
Жиро рачун за уплату таксе: 840-29651845-92
У судским писарницама, пријемној канцеларији и на судској овери рад са странкама обавља се сваког радног дана у периоду од 08:00 до 15:00 часова. 
Председник суда прима странке сваког понедељка у периоду од 11:00 до 12:00 часова.
Судијски помоћници пружају правну помоћ грађанима сваког уторка од 08:00 до 15:00 часова.
sud

©