Oсновни суд у Зајечару

 
Адреса: ул. Трг Ослобођења бр. 30, 19000 Zaječar
Председник суда: Биљана Чолић Трајковић
Tелефон: 019-420-466, 019-421-585 
Централа: 019/422-165 
Судски извршитељи: 019/422-804
Факс: 019/422-462
E-mail: uprava@za.os.sud.rs
Веб сајт: www.osudzajecar.rs 

Жиро рачун за уплату таксе: 840-29650845-85
Жиро рачун за уплату новчаних казни: 840-29616845-41
sud

©