Oсновни суд у Вршцу
 

Адреса: Жaркa Зрењанина 41 – 43 
Председник суда: Горан Николић
Телефон: 013/831-343, 013/835-137, 013/833-539
Факс: 013/831-343
E-mail: uprava@vs.os.sud.rs 
Веб сајт: www.vs.os.sud.rs
Председник суда ради са странакама средом од 12:00 до 14:00 часова.
Разгледања и преписивања списа: 11:00 - 14:00
Издавање уверења и извода из јавних књига: 11:00 - 14:00
Овера исправа: 07:30 - 15:30

Судска јединица Бела Црква
Адреса: Јована Цвијића бб, 26340 Бела Црква
Телефон и факс: 013/851-171​​

sud

©