Основни суд у Врбасу

Адреса: Врбас 21460, Палих Бораца 9/ц 
Председник суда: Весна Зековић Марковић
Телефон: 021/706-477, 021/704-769 
Е-mail: uprava@vb.os.sud.rs
Веб сајт: www.vb.os.sud.rs

Председник суда прима странке сваке среде у термину од 09:00 до 13:00 часова.
Странке, њихови пуномоћници и друга лица кој долазе у суд примају се током радног времена од 07:30 до 15:30 часова.

Број рачуна за таксе: 840-30630845-58
Број рачуна за депозите: 840-434802-81
Број рачуна за новчане и трошкове: 840-30631845-65

Судска јединица Кула 
Адреса: Маршала Тита 268 
Телефон: 025/722-113​

sud

©