Основни суд у Ваљеву

 
Адреса: Карађорђева 50 
Председника Суда: Бранка Марковић 
Телефон: 014/221-615, 222-442
Пријемна канцеларија (Тел/Факс): 014/294-298
Парнична писарница: 014/294-249
Ванпарнична писарница: 014/294-239
Кривична писарница (Тел/Факс): 014/294-23
Извршна писарница: 014/294-233

Рачуноводство (Тел/Факс): 014/294-228
E-mail: uprava@va.os.sud.rs 
Веб ​sajt: www.va.os.sud.rs 
Банковни рачун суда: 840-988621-40​
Радно време: 07:30 - 15:30​​
sud

©