Основни суд у Суботици

​ 

Адреса: Сенћански пут бр. 1, 24000 Суботица
Председник суда: Розалија Тумба​с
Телефон: 024/554-111
Факс: 024/555-629
Е-mail: uprava@su.os.sud.rs​
Веб сајт: www.su.os.sud.rs
Рад са странкама у писарницама од 08:00 до 12:00 часова, а за странке које дођу из унутршњости је од 08:00 до 15:30 часова.
Пријемни шалтер радно време од 07:30 до 15:30 часова.
Овера потписа радно време од 08:00 до 13:00 часова.
Секретар суда прима странке сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова.
Председник суда прима странке уторком од 09:00 до 12:00 часова.

Судска јединица у Бачкој Тополи
Адреса: Петефи Бригаде бр. 5, Бачка Топола 
Телефон: 024/715-799​​

sud

©