Основни суд у Сремској Митровици

 

Адреса: Трг Светог Димитрија 39
Председник суда: Бранислав Трнинић
Телeфон: 022/600-100
Факс: 022/610-653
E-mail: uprava@sm.os.sud.rs 
Веб сајт: www.sm.os.sud.rs
Огласна табла суда: http://sm.os.sud.rs/sekcija/50/oglasna-tabla.php
Редован рачун: 840-1014621-28
Рачун за таксе: 840-296-73845-52
Рачун за новчане казне: 840-296-39845-08

sud

©