Основни суд у Смедереву

 

Адреса: Трг Републике 2
Председник суда: Драган Роган
Телефон и факс: 026/613-205
E-mail: uprava@sd.os.sud.rs 
Веб сајт: www.sd.os.sud.rs 
Пријем странака код председника суда: понеде​љком и средом од 13:00 часова (уз претходно заказивање телефоном, електронском поштом или лично)
Радно време: 07:30 - 15:30
Пријем писмена: 07:30 - 15:30
Овера писмена: 08:30 - 14:30
Рад са странкама у писарницама суда: 09:00 - 13:00

Судска јединица у Ковину
Адреса: Цара Лазара 83, 26220 Ковин 
Телефон: 013/742-601​

sud

©