Oсновни суд у Шиду

 
Адреса: Цара Душана бр. 4, 22240 Шид
Председник суда: Љубица Петрић
Телефон: 022/712-126
Факс: 022/710-588
E-mail: uprava@si.os.sud.rs 
Веб сајт: www.si.os.sud.rs

Пријем странака:

-Председник суда сваког петка од 8,00-12,00 часова у соби бр.26
-Судски списи могу се разгледати у судској писарници од 10,00-14,00 часова
-Судска писарница у пријемној канцеларији  бр.6 сваким даним даном од 08,00-14,00 часова

Основни суд у Шиду сву пошту коју странке лично предају прима преко пријемне канцеларије у седишту суда у радно време предвиђено за рад са странкама - 08,00 -14,00 часова, такође издавања уверења да се против одређеног лица не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности врши се сваким даном у периоду од 08,00-14,00 часова у канцеларији бр.6.

Број рачуна за таксе: 840-30676845-89
Број рачуна за депозите: 840-457802-48
Број рачуна за новчане и трошкове: 840-30677845-96​

sud

©