​Основни суд у Шапцу

​ 

Адреса: Карађорђева 25, 15000 Шабац
Председник суда: Милорад Малетић
Телефон: 015/354-614
Факс: 015/354-615 
E-mail: uprava@sa.os.sud.rs
Веб сајт: www.sa.os.sud.rs​
Писарнице раде са странкама сваким радним даном од 08:00 - 14:00 часова.
Шалтер за овере ради сваки радни дан од 08:00 - 15:00 часова.
Изводи из земљишних књига могу се добити сваким радним даном од 08:00 - 14:00 часова.
Уверења се издају у судској управи од 08:00 - 14:00 часова (тел. 015/354-614, локал 135).

Судска јединица у Богатићу
Адреса: Мике Витомировића 3
Телефон: 015/77-86-171

Судска јединица у Коцељеви
Адреса: Карађорђева 19а
Телефон: 015/556-219​​

sud

©