Основни суд у Прокупљу

Адреса: 21. Српске Дивизије 1​
Председник суда: Љиљана Радивојевић 
Телефон и факс: 027/321-784, 027/321-649 
Факс: 027/321-784
Е-mail: uprava@pk.os.sud.rs 
Веб сајт: www.pk.os.sud.rs 
Банковни рачун суда: 840-1011621-07
Радно време: 07:30 – 15:30
Рад са странкама: 07:30 – 15:00
sud

©