Основни суд у Пријепољу

 

Адреса: Валтерова 171
Председник суда: Милета Безаревић
Телефон: 033/712-116
Е-mail: uprava@pp.os.sud.rs 
Веб сајт:  https://pp.os.sud.rs/​

Разгледање, преписивање списа и издавање уверења: 10:00 - 14:00​
​Овера исправа и пријем поднесака: 07:30 - 15:30 

Судска јединица у Новој Вароши
Адреса: Карађорђева бб, 31320 Нова Варош
Телефон: 033/61-583​​

sud

©