Основни суд у Прибоју

Адреса: Вука Караџића 28, 31330 Прибој 
Председник суда: Јелица Станић
Телефон: 033/2445-171 ​
Е-mail: uprava@pb.os.sud.rs
Веб сaјт: ​​https://pb.os.sud.rs/​
sud

©