Основни суд у Пожеги

 

Адреса: Уче Димитријевића број 6
Председник суда: Олга Тешовић
Телефон: 031/811-355, 031/714-282, 031/715-588
Факс: 031/715-982 (судска управа), 031/812-630 (писарница)
Е-mail: uprava@pz.os.sud.rs  
Веб сајт: www.pz.os.sud.rs  
Разгледања и преписивања списа (писарница суда): 08:00 - 15:00
Издавање уверења и извода из јавних књига (судска управа): 08:00 - 15:00
Овера исправа (писарница): 07:30 - 15:30

Пријемна канцеларија у Ариљу:
Адреса: Светог Ахилија 52
Телефон: 031/ 891-035

Пријемна канцеларија у Косјерићу:
Адреса: Олге Грбић 10
Телефон: 031/783-296​​

sud

©