Основни суд у Петровцу на Млави​

Адреса: Петровац на Млави 12300, Српских Владара 159 
Председник суда: Бане Марковић
Телефон: 012/331-260, 012/333-131 
Е-mail: uprava@pt.os.sud.rs

Судска јединица у Жагубици
Адреса: Tрг ослобођења 1, 12320 Жагубица
Судска управа: 012/643-119
Централа: 012/643-586
Факс: 012/643-586
Рад са странкама (овера): 8:00 - 14:00

sud

©