Основни суд у Панчеву

 
Адреса: Војводе Радомира Путника 13-15, 26101 Панчево 
ПАК: 300205​
Педседник суда: Светлана Лазаревић
Телефон:
Централа: 013/344-366
Управа: 013/345-481
Факс: 013/346-044
Е-mail: uprava@pa.os.sud.rs 
Веб сајт: www.pa.os.sud.rs 
Радно време: 7:30 - 15:30
Разгледање судских списа: 10:00 - 14:00
Пријем писмена: 8:00 - 15:30
 
Судска јединица у Ковачици
Адреса: Маршала Тита 52, 26210 Ковачица
ПАК: 308103
Телефон (централа): 013/661-143
Факс: 013/662-143
Радно време: 7:30 - 15:30
Разгледање судских списа: 10:00 - 14:00
Пријем писмена: 8:00 - 15:30
 
Канцеларија за пријем писмена у Алибунару
Адреса: Трг слободе 14, 26310 Алибунар
ПАК: 305002
Телефон (централа): 013/641-165
Радно време: средом 7:30 - 15:30 
Пријем писмена: средом ​​8:00 - 15:30
sud

©